TOP
頂置消息
6/2 英語朗讀比賽
 • 2018-05-17康寧幼兒園
  Hippo-Station time
 • 2018-05-17康寧幼兒園
  Panda-Music class
 • 2018-05-17康寧幼兒園
  Koala-art & craft
 • 2018-05-16安興校
  5/10外師示範教學花絮
 • 2018-05-16安興校
  5/15外師示範教學花絮
 • 2018-05-15康寧幼兒園
  Elephant-Flower trip
 • 2018-05-15康寧幼兒園
  Hippo-Flower trip
 • 2018-05-15康寧幼兒園
  Panda-Flower trip
 • 2018-05-15康寧幼兒園
  Koala-Flower trip
 • 2018-05-15安興校
  幼兒啟蒙班17P1-母親節手作
 • 2018-05-15安興校
  幼兒啟蒙班17P2-母親節手作
 • 2018-05-15安興校
  幼兒啟蒙班17P1-搭配手作課程
 • 2018-05-10康寧幼兒園
  5月活動快訊
 • 2018-05-09興隆校
  5/30_康寧故事屋
 • 2018-05-09興隆校
  5/7_外師示範教學學生作品